PERALIHAN HAK HIBAH

PERSYARATAN:

  1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
  2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
  3. Fotocopy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  4. Sertipikat asli.
  5. Akta Hibah dari PPAT.
  6. Izin pemindahan hak apabila di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh izin dari instansi yang berwenang.
  7. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.
  8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan SSP/PPh untuk perolehan tanah lebih dari 60 juta rupiah.

BIAYA:

Tarif Pelayanan Peralihan Hak Atas Tanah: ( 1‰ x nilai tanah ) + Rp. 50.000,-

WAKTU:
5 (lima) hari kerja.